white hat hacker

साप्ताहिक सिर्जना (अंक-२) :कविता “व्हाइट ह्याट ह्याकर”

कविता
"white hat hacker "
(व्हाइट ह्याट ह्याकर)

म "व्हाइट ह्याट ह्याकर" हुँ
तिमीलाई थाहा नभएका
तीम्रा कमजोरी पत्ता लगाउन
तीम्रा "पोर्ट " हरु "स्क्यान " गर्छु
तिमि भित्रका "प्याच "हरु जाच्छु
तिमी संग जोडिएको "नेटवर्क" मा
एक एक गरि "स्निफ्फ़" गर्छु
तीम्रा फाइल "स्क्यान" गर्छु
तीम्रा "एप्लिकेसन" हरु "स्क्यान " गर्छु
तिमीमा भएका "भाइरस"का
हस्ताक्ष्येर पत्ता लगाउँछु
राम्रोलाई राख्छु, नराम्रो लाई
तिमि भित्रै "क्वारेन्टाइन " गर्छु