MUKTAK /POEM by Madhu Madhurya

फूल हौ तिमी देउता पनि हौ
===================
तिमीलाई फूल भनिरहेछु
तिमीमा पनि सुन्दर-नशालु काँडाहरु रहेछन्
तिमीलाई देउता भनिरहेछु
जमेर मुटु-कलेजा तिम्रा पनि पत्थर हुँदा रहेछन्

Tags: